Premium varumärken för Fascia® produkttjänster.

Swedish (sv)
Swedish (sv)

Fascia® und Faszie® är skyddade europeiska varumärken inom följande sektorer: detaljhandel, grossist, online, internet, postorder och deras underklasser. Omfattningen av skyddet finns nedan. >> GO <<


EDB Enforcement Database
EDB Enforcement Database

Databasen för brottsbekämpning (EDB) är ett skyddat system som bygger på samarbete mellan immaterialrättsinnehavare, tull och polis. Detta kostnadsfria verktyg, som skapats av EUIPO, öppnar upp för en direkt kommunikation till skydd för dina produkter mot förfalskningar.

Här kan rättsinnehavare lägga upp data om sina immateriella rättigheter tillsammans med kontaktuppgifter och produktinformation, så att myndigheterna lättare kan identifiera förfalskningar och vidta åtgärder.

Källa: EDB


Faszie är den tyska motsvarigheten till Fascia.

Fascia står för den ena sidan för det latinska namnet på den fasciala vävnaden, och å andra sidan står Fascia för ...

  1. en församling i Ligurien, Italien, Fascia (Ligurien)
  2. Ladin namn på Val di Fassa (provinsen Trento, Italien)
  3. ett kollagenmuskelhölje
  4. en databas av NSA, FASCIA
  5. ett europeiskt varumärke

 

Var god respektera rättigheterna.


Fascia

EUIPO EUTM nr: 017315607

Text snippert: >> original-

35 Reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster; Återförsäljning eller detaljhandelstjänster för farmaceutiska, veterinära och sanitära preparat och medicinska varor; Detaljhandelstjänster avseende konstverk tillhandahållna av konstgallerier; Återförsäljartjänster avseende utrustning för kokning av mat; Detaljhandelstjänster inom området kläder; Återförsäljartjänster i samband med avyttring av kläder och klädesaccessoarer; Återförsäljartjänster avseende tyger; Återförsäljartjänster avseende kakao; Återförsäljartjänster relaterande till livsmedel; Återförsäljartjänster avseende rengöringsartiklar; Återförsäljartjänster avseende te; Detaljhandelstjänster avseende farmaceutiska, veterinära, sanitära preparat och medicinska förnödenheter; Återförsäljartjänster avseende veterinära instrument; Återförsäljartjänster avseende anordningar för vattenförsörjning; Återförsäljartjänster avseende toalettartiklar; Återförsäljartjänster avseende tobak; Återförsäljartjänster avseende bäddunderlag för djur; Återförsäljartjänster avseende beredningar för framställning av alkoholhaltiga drycker; Återförsäljartjänster avseende beredningar för framställning av drycker; Återförsäljartjänster avseende livsmedel; Återförsäljartjänster avseende kött; Återförsäljartjänster avseende öl; Återförsäljartjänster avseende artiklar för användning med tobak; Återförsäljartjänster avseende anordningar för sanitet; Återförsäljartjänster avseende veterinära apparater; Återförsäljartjänster avseende sexhjälpmedel; Återförsäljartjänster avseende medicinska instrument; Återförsäljartjänster avseende dekorationer för fester; Återförsäljartjänster avseende dietiska preparat; Återförsäljartjänster avseende inspelat innehåll; Återförsäljartjänster avseende preparat för trimning av djur; Återförsäljartjänster avseende väskor; Återförsäljartjänster avseende sadelmakerivaror; Återförsäljartjänster avseende veterinära preparat; Återförsäljartjänster avseende konstnärsmaterial; Återförsäljartjänster avseende konstföremål; Återförsäljartjänster avseende utrustning för sjukgymnastik; Återförsäljartjänster avseende bagage; Återförsäljning avseende bageriprodukter; Återförsäljartjänster avseende veterinära artiklar; Återförsäljartjänster avseende alkoholhaltiga drycker (förutom öl); Återförsäljartjänster avseende alkoholfria drycker; Återförsäljartjänster avseende väggbeläggningar; Återförsäljartjänster avseende juvelerarvaror; Återförsäljartjänster avseende smörjmedel; Återförsäljartjänster avseende rengöringssubstanser; Återförsäljartjänster avseende skrädderiartiklar; Återförsäljartjänster avseende dietiska tillskott; Återförsäljartjänster avseende kaffe; Återförsäljartjänster avseende garn; Återförsäljartjänster avseende tråd; Återförsäljartjänster avseende djurfoder; Återförsäljartjänster avseende sorbet; Återförsäljartjänster avseende inredning; Återförsäljartjänster avseende kläder; Återförsäljartjänster avseende medicinska apparater; Återförsäljartjänster avseende fryst yoghurt; Återförsäljartjänster avseende sportartiklar; Återförsäljartjänster avseende choklad; Återförsäljartjänster avseende mejeriprodukter; Återförsäljartjänster avseende skaldjur; Återförsäljartjänster avseende konfektyr; Återförsäljartjänster avseende skönhetsredskap för djur; Återförsäljartjänster avseende skönhetsredskap för människor; Återförsäljartjänster avseende hygienredskap för djur; Återförsäljartjänster avseende hygienredskap för människor; Återförsäljartjänster avseende glass; Återförsäljartjänster avseende efterrätter; Återförsäljartjänster avseende solbäddar; Detaljhandelstjänster via globala datornät avseende alkoholhaltiga drycker (inte öl); Detaljhandelstjänster via globala datornät avseende icke-alkoholhaltiga drycker; Detaljhandelstjänster via globala datornät avseende livsmedel; Detaljhandelstjänster via globala datornät avseende öl; Återförsäljartjänster avseende godis; Återförsäljartjänster avseende sportartiklar; Återförsäljning avseende modeaccessoarer; Återförsäljning avseende husdjursprodukter; Återförsäljning avseende hårprodukter; Detaljhandelstjänster avseende frukt; Detaljhandelstjänster avseende delikatessprodukter; Återförsäljartjänster avseende målarfärger; Återförsäljartjänster avseende blommor; Grossisttjänster avseende toalettartiklar; Grossisttjänster avseende skönhetsvårdspreparat för djur; Partihandelstjänster avseende te; Grossisttjänster avseende skor; Grossisttjänster avseende juvelerarvaror; Partihandelstjänster avseende rengöringspreparat; Grossisttjänster avseende beredningar för framställning av drycker; Partihandelstjänster avseende konstnärsmaterial; Partihandelstjänster avseende kakao; Partihandelstjänster avseende utrustning för kokning av mat; Grossisttjänster avseende alkoholfria drycker; Partihandelstjänster avseende väskor; Partihandelstjänster avseende smörjmedel; Grossisttjänster avseende rengöringsartiklar; Partihandelstjänster avseende skrädderiartiklar; Partihandelstjänster avseende dietiska tillskott; Partihandelstjänster avseende veterinära preparat och artiklar; Partihandelstjänster avseende veterinära preparat; Grossisttjänster avseende tyger; Partihandelstjänster avseende bagage; Partihandelstjänster avseende tråd; Grossisttjänster avseende kött; Partihandelstjänster avseende inredning; Partihandelstjänster avseende doftpreparat; Grossisttjänster avseende kläder; Partihandelstjänster avseende veterinära artiklar; Partihandelstjänster avseende dekorationer för fester; Grossisttjänster avseende alkoholhaltiga drycker (förutom öl); Partihandelstjänster avseende sportutrustning; Partihandelstjänster avseende sportartiklar; Partihandelstjänster avseende skönhetsredskap för djur; Grossisttjänster avseende beredningar för framställning av alkoholhaltiga drycker; Partihandelstjänster avseende mejeriprodukter; Partihandelstjänster avseende skaldjur; Partihandelstjänster avseende köksknivar; Partihandelstjänster avseende konfektyr; Partihandelstjänster avseende hygienredskap för djur; Partihandelstjänster avseende hygienredskap för människor; Partihandelstjänster avseende matlagningsredskap; Partihandelstjänster avseende garn; Partihandelstjänster avseende efterrätter; Partihandelstjänster avseende bakverk; Partihandelstjänster avseende veterinära instrument; Partihandelstjänster avseende veterinära apparater; Partihandelstjänster avseende sanitära installationer; Partihandelstjänster avseende medicinska instrument; Partihandelstjänster avseende medicinska apparater; Partihandelstjänster avseende fryst yoghurt; Partihandelstjänster avseende anordningar för vattenförsörjning; Partihandelstjänster avseende tobak; Partihandelstjänster avseende skönhetsredskap för människor; Partihandelstjänster avseende choklad; Partihandelstjänster avseende kaffe; Partihandelstjänster avseende djurfoder; Partihandelstjänster avseende öl; Grossisttjänster avseende artiklar för användning med tobak; Återförsäljning online avseende kosmetika; Återförsäljning online avseende smycken; Återförsäljning online avseende handväskor; Återförsäljning online avseende kläder; Direktanslutna detaljhandelstjänster avseende kläder; Detaljhandelstjänster via direktanslutning avseende kosmetika och skönhetspreparat; Återförsäljning via kataloger avseende alkoholhaltiga drycker (inte öl); Detaljhandelstjänster via kataloger avseende icke-alkoholhaltiga drycker; Detaljhandelstjänster via kataloger avseende livsmedel; Detaljhandelstjänster via kataloger avseende öl; Grossisthandelstjänster avseende godis; Grossisthandelstjänster avseende sportartiklar; Grossisthandelstjänster avseende pälsar; Partihandelstjänster avseende livsmedel; Partihandelstjänster avseende sorbet; Partihandel avseende fuskpälsar; Partihandelstjänster avseende glass; Grossisthandelstjänster avseende blommor; Återförsäljartjänster via postorder avseende accessoarer för kläder; Postordertjänser avseende alkoholhaltiga drycker (inte öl); Detaljhandelstjänster via postorder avseende icke alkoholhaltiga drycker; Detaljhandelstjänster via postorder avseende livsmedel; Detaljhandelstjänster via postorder avseende öl; Detaljhandelstjänster för kläder via postorder; Detaljhandelstjänster via postorder för kosmetika; Återförsäljning online avseende reseeffekter; Tjänster avseende företagsrepresentation; Företagsledning av detaljhandelsbutiker; Företagsledning av grossistbutiker; Skötsel av kommersiella företag [för annan]; Företagsledning av shoppingcenter åt andra; Företagsledning av grossist- och detaljhandelsbutiker; Företagsledning för handelsbolag och för servicebolag; Onlineannonsering; Reklam, inklusive reklam online via datornätverk; Annonsering on-line via datanätverk; Marknadsföring via direktanslutning till datornätverk och webbplatser; Spridning av reklammaterial via nätverk för onlinekommunikation; Säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser online; Upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; Återförsäljning online avseende leksaker; Tillhandahållande av en marknadsplats on-line för köpare och säljare av varor och tjänster.