Wysokiej klasy marki dla usług produktów Fascia®.

Poland (pl)
Poland (pl)

Fascia® jest chronionym europejskim znakiem towarowym w zakresie handlu detalicznego, hurtowego, internetowego, internetowego, internetowego, zamówień pocztowych i ich podklas. Zakres ochrony można znaleźć poniżej.

>> GO <<


EDB Enforcement Database
EDB Enforcement Database

Współpracujemy z bazą danych egzekwowania prawa.
Uwaga: Jeśli istnieje ryzyko pomyłki, naruszenie praw własności przemysłowej może skutkować wszczęciem postępowania sądowego.


Enforcement Database jest bezpiecznym systemem opartym na współpracy między posiadaczami praw własności intelektualnej, służbami celnymi i policją. To stworzone przez EUIPO bezpłatne narzędzie umożliwia bezpośrednią komunikację w celu ochrony produktów przed produktami podrabianymi.

Umożliwia posiadaczom praw pobranie danych dotyczących ich praw własności intelektualnej, wraz z danymi kontaktowymi i szczegółowymi informacjami o produkcie, ułatwiając władzom identyfikację produktów podrabianych i podejmowanie działań.
Źródło: EDB

Faszie jest niemieckim odpowiednikiem Fascia.

Fascia oznacza z jednej strony łacińską nazwę tkanki powięziowej, z drugiej zaś Fascia oznacza Fascia....

  1. kongregacja w Ligurii, Włochy, Fascia (Liguria)
  2. nazwa Ladin Val di Fassa (prowincja Trento, Włochy)
  3. koperta mięśnia kolagenu
  4. bazę danych NSA, FASCIA
  5. europejskiego znaku towarowego (znak towarowy Unii Europejskiej)

Proszę przestrzegać praw.


Fascia

EUIPO EUTM nr: 017315607

Fragment tekstu: >>autentyk

35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne; Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego; Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki; Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności; Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej; Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao; Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami; Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem; Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów; Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki; Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami; Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa); Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią; Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą; Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się; Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa); Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi; Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi; Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem; Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy; Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych; Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody; Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych; Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów; Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców; Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych; Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb; Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao; Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami; Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa); Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem; Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych; Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich; Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek; Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych; Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież; Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi; Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa); Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi; Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi; Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem; Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy; Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych; Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer; Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami; Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami; Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów; Proposal of PPO not OK, keep OHIM's translation; Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkeim piwa); Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi; Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi; Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem; Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży; Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych; Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych; Usługi przedstawicielstw handlowych; Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej; Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni; Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich]; Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich; Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej; Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych; Reklamy online; Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej; Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej; Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych; Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych; Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line; Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług; Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek; Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.