Премиум марки за услугите на продуктите на Fascia®.

Bulgaria
Bulgaria

Fascia® и Faszie® са европейски запазени марки в следните сектори: търговия на дребно, търговия на едро, интернет, поща и техните подкласове. Обхватът на защитата може да бъде намерен по-долу.

>> GO <<


EDB Enforcement Database
EDB Enforcement Database

Базата данни по принудителното изпълнение е сигурна система, основаваща се на сътрудничеството между титулярите на права на ИС, митническите служби и полицията. Създаден от EUIPO, този безплатен инструмент отваря линия за пряка комуникация за защита на вашите продукти срещу фалшификати.

Той дава възможност на титулярите на права да въвеждат данни за своите права на ИС, заедно с данни за контакт и подробности за продукта, като прави по-лесно за органите да идентифицират фалшификати и да предприемат действия. източник: EDB


Faszie е немският еквивалент на Fascia.

Fascia е от една страна за латинското име на фасциалната тъкан, а от друга страна Fascia е ...

  1. конгрегация в Лигурия, Италия, Фасиа (Лигурия)
  2. името Ладин на Val di Fassa (провинция Тренто, Италия)
  3. колаген мускулна обвивка
  4. база данни на НСА, FASCIA
  5. европейска търговска марка (търговска марка на ЕС)

 

Моля, спазвайте правата.


Fascia

EUIPO № EUTM: 017315607

Скриптов текст: >> оригинал

35 Рекламни, маркетингови и промоционални услуги; Търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати; Услуги за търговия на дребно с произведения на изкуството, предоставени от художествени галерии; Услуги за търговия на дребно във връзка с оборудване за готвене на храни; Услуги на магазин за продажба на дребно в сферата на облеклата; Услуги за продажба на дребно, съварзани с продажбата на облекла и аксесоари за облекла; Услуги за търговия на дребно във връзка с платове; Услуги за търговия на дребно във връзка с какао; Търговия на храни на дребно; Услуги за търговия на дребно във връзка с принадлежности за почистване; Услуги за търговия на дребно във връзка с чайове; Услуги за продажба на дребно на фармацевтични, ветеринарни и санитарни препарати и медицински консумативи; Услуги за търговия на дребно във връзка с ветеринарни инструменти; Услуги за търговия на дребно във връзка с оборудване за водоснабдяване; Услуги за търговия на дребно във връзка с тоалетни принадлежности; Услуги за търговия на дребно във връзка с тютюн; Услуги за търговия на дребно във връзка с постелки за животни; Услуги за търговия на дребно във връзка с препарати за приготвяне на алкохолни напитки; Услуги за търговия на дребно във връзка с препарати за приготвяне на напитки; Услуги за търговия на дребно във връзка с храни; Услуги за търговия на дребно във връзка с меса; Услуги за търговия на дребно във връзка с бира; Услуги за търговия на дребно във връзка с принадлежности за употреба на тютюн; Услуги за търговия на дребно във връзка с оборудване за канализация; Услуги за търговия на дребно във връзка с ветеринарни апарати; Услуги за търговия на дребно във връзка със спомагателни секс приспособления; Услуги за търговия на дребно във връзка с медицински инструменти; Услуги за търговия на дребно във връзка с празнични украшения; Услуги за търговия на дребно във връзка с диетични препарати; Услуги за търговия на дребно във връзка със записано съдържание; Услуги за търговия на дребно във връзка с препарати за почистване и ресане на животни; Услуги за търговия на дребно във връзка с чанти; Услуги за търговия на дребно във връзка със седларски принадлежности; Услуги за търговия на дребно във връзка с ветеринарни препарати; Услуги за търговия на дребно във връзка с арт материали; Услуги за търговия на дребно във връзка с произведения на изкуството; Услуги за търговия на дребно във връзка с оборудване за физиотерапия; Услуги за търговия на дребно във връзка с куфари; Услуги за продажба на дребно във връзка с пекарски тестени изделия; Услуги за търговия на дребно във връзка с ветеринарни артикули; Услуги за търговия на дребно във връзка с алкохолни напитки (с изключение на бира); Услуги за търговия на дребно във връзка с безалкохолни напитки; Услуги за търговия на дребно във връзка с покрития за стени; Услуги за търговия на дребно във връзка с бижута; Услуги за търговия на дребно във връзка със смазочни материали; Услуги за търговия на дребно във връзка с почистващи препарати; Услуги за търговия на дребно във връзка с шивашки артикули; Услуги за търговия на дребно във връзка с диетични добавки; Услуги за търговия на дребно във връзка с кафе; Услуги за търговия на дребно във връзка с прежди; Услуги за търговия на дребно във връзка с нишки; Услуги за търговия на дребно във връзка с фуражи за животни; Услуги за търговия на дребно във връзка с охладени шербети (лед); Услуги за търговия на дребно във връзка с обзавеждане; Услуги за търговия на дребно във връзка с облекло; Услуги за търговия на дребно във връзка с медицински апарати; Услуги за търговия на дребно във връзка със замразени кисели млека; Услуги за търговия на дребно във връзка със спортни артикули; Услуги за търговия на дребно във връзка с шоколад; Услуги за търговия на дребно във връзка с млечни продукти; Услуги за търговия на дребно във връзка с морски дарове; Услуги за търговия на дребно във връзка със сладкарски изделия; Услуги за търговия на дребно във връзка с приспособления за разкрасяване за животни; Услуги за търговия на дребно във връзка с приспособления за разкрасяване на хора; Услуги за търговия на дребно във връзка с хигиенни приспособления за животни; Услуги за търговия на дребно във връзка с хигиенни приспособления за хора; Услуги за търговия на дребно във връзка със сладоледи; Услуги за търговия на дребно във връзка с десерти; Услуги за търговия на дребно във връзка с уреди за придобиване на тен; Услуги за търговия на дребно чрез глобални компютърни мрежи във връзка с алкохолни напитки (с изключение на бира); Услуги за търговия на дребно чрез глобални компютърни мрежи във връзка с безалкохолни напитки; Услуги за търговия на дребно чрез глобални компютърни мрежи във връзка с хранителни продукти; Услуги за търговия на дребно чрез глобални компютърни мрежи във връзка с бира; Услуги по продажба на дребно във връзка с бонбони; Услуги по продажба на дребно във връзка със спортни стоки; Услуги за продажба на дребно във връзка с модни аксесоари; Услуги за продажба на дребно във връзка с продукти за домашни любимци; Услуги за продажба на дребно във връзка с продукти за коса; Услуги по продажба на дребно във връзка с плодове; Услуги по продажба на дребно във връзка с деликатесни продукти; Услуги за продажба на дребно във връзка с бои; Услуги за продажба на дребно във връзка с цветя; Услуги за търговия на едро във връзка с тоалетни принадлежности; Услуги за търговия на едро във връзка с препарати за почистване и ресане на животни; Услуги за търговия на едро във връзка с чайове; Услуги за търговия на едро във връзка с обувки; Услуги за търговия на едро във връзка с бижута; Услуги за търговия на едро във връзка с почистващи препарати; Услуги за търговия на едро във връзка с препарати за приготвяне на напитки; Услуги за търговия на едро във връзка с арт материали; Услуги за търговия на едро във връзка с какао; Услуги за търговия на едро във връзка с оборудване за готвене на храни; Услуги за търговия на едро във връзка с безалкохолни напитки; Услуги за търговия на едро във връзка с чанти; Услуги за търговия на едро във връзка със смазочни материали; Услуги за търговия на едро във връзка с принадлежности за почистване; Услуги за търговия на едро във връзка с шивашки артикули; Услуги за търговия на едро във връзка с диетични добавки; Услуги за търговия на едро във връзка с ветеринарни препарати и артикули; Услуги за търговия на едро във връзка с ветеринарни препарати; Услуги за търговия на едро във връзка с платове; Услуги за търговия на едро във връзка с куфари; Услуги за търговия на едро във връзка с нишки; Услуги за търговия на едро във връзка с меса; Услуги за търговия на едро във връзка с обзавеждане; Услуги за търговия на едро във връзка с ароматизиращи препарати; Услуги за търговия на едро във връзка с облекло; Услуги за търговия на едро във връзка с ветеринарни артикули; Услуги за търговия на едро във връзка с празнични украшения; Услуги за търговия на едро във връзка с алкохолни напитки (с изключение на бира); Услуги за търговия на едро във връзка със спортни съоръжения; Услуги за търговия на едро във връзка със спортни артикули; Услуги за търговия на едро във връзка с приспособления за разкрасяване за животни; Услуги за търговия на едро във връзка с препарати за приготвяне на алкохолни напитки; Услуги за търговия на едро във връзка с млечни продукти; Услуги за търговия на едро във връзка с морски дарове; Слуги за търговия на едро във връзка с кухненски ножове; Услуги за търговия на едро във връзка със сладкарски изделия; Услуги за търговия на едро във връзка с хигиенни приспособления за животни; Услуги за търговия на едро във връзка с хигиенни приспособления за хора; Услуги за търговия на едро във връзка с приспособления за приготвяне на храна; Услуги за търговия на едро във връзка с прежди; Услуги за търговия на едро във връзка с десерти; Услуги за търговия на едро във връзка с печени изделия от тесто; Услуги за търговия на едро във връзка с ветеринарни инструменти; Услуги за търговия на едро във връзка с ветеринарни апарати; Услуги за търговия на едро във връзка със санитарни инсталации; Услуги за търговия на едро във връзка с медицински инструменти; Услуги за търговия на едро във връзка с медицински апарати; Услуги за търговия на едро във връзка със замразени кисели млека; Услуги за търговия на едро във връзка с оборудване за водоснабдяване; Услуги за търговия на едро във връзка с тютюн; Услуги за търговия на едро във връзка с приспособления за разкрасяване на хора; Услуги за търговия на едро във връзка с шоколад; Услуги за търговия на едро във връзка с кафе; Услуги за търговия на едро във връзка с фуражи за животни; Услуги за търговия на едро във връзка с бира; Услуги за търговия на едро във връзка с принадлежности за употреба на тютюн; Онлайн услуги за продажба на дребно във връзка с козметични средства; Онлайн услуги за продажба на дребно във връзка с бижута; Онлайн услуги за продажба на дребно във връзка с ръчни чанти; Онлайн услуги за продажба на дребно във връзка с облекло; Услуги за онлайн търговия на дребно, свързани с облекла; Услуги за онлайн търговия на дребно, свързани с козметични и разкрасителни продукти; Услуги за каталожна търговия на дребно във връзка с алкохолни напитки (с изключение на бира); Услуги за каталожна търговия на дребно във връзка с безалкохолни напитки; Услуги за каталожна търговия на дребно във връзка с храни; Услуги за каталожна търговия на дребно във връзка с бира; Услуги по продажба на едро във връзка с бонбони; Услуги по продажба на едро във връзка със спортни стоки; Услуги по продажба на едро във връзка с кожи; Услуги за търговия на едро във връзка с храни; Услуги за търговия на едро във връзка с охладени шербети (лед); Услуги на продажба на едро във връзка с изкуствени кожи; Услуги за търговия на едро във връзка със сладоледи; Услуги по продажба на едро във връзка с цветя; Услуги по продажба на дребно, свързани с аксесоари за дрехи, поръчани по поща; Услуги за търговия на дребно чрез поръчки по пощата във връзка с алкохолни напитки (с изключение на бира); Търговия на дребно по пощата във връзка с безалкохолни напитки; Услуги за търговия на дребно чрез поръчки по пощата във връзка с хранителни продукти; Услуги за търговия на дребно чрез поръчки по пощата във връзка с бира; Услуги за поръчка по пощата при продажба на дребно на облекла; Услуги за продажба на дребно чрез поръчка по пощата във връзка с козметични продукти; Онлайн услуги за продажба на дребно във връзка с багаж; Представителни бизнес услуги; Бизнес управление на търговски обекти за търговия на дребно; Бизнес управление на търговски обекти за търговия на едро; Управление на търговски предприятия [за трети лица]; Бизнес управление на търговски центрове за други; Бизнес управление на търговски обекти за търговия на едро и дребно; Бизнес управление на търговски дружества и на дружества в сферата на услугите; Онлайн реклами; Рекламиране, включително онлайн рекламиране в компютърна мрежа; Онлайн реклама в компютърна мрежа; Онлайн реклама на компютърни мрежи и уебсайтове; Разпространяване на реклами чрез мрежи за онлайн комуникации; Промотиране, реклама и маркетинг на онлайн уебсайтове; Предоставяне на пространство на уебсайтове за рекламиране на стоки и услуги; Онлайн услуги за продажба на дребно във връзка с играчки; Осигуряване на онлайн пазар за покупко-продажби на стоки и услуги.